Sončna elektrarna

Vse večja pozornost je usmerjena k ohranjanju okolja

in tistim virom električne energije, ki ne ustvarjajo emisije CO2.

Tudi mi smo postavili sončne celice.elektrarna